13. 12. 2018 | Kaja Kraner: “Estetika relacij: sodobna umetnost med modernizmom in postsodobnostjo”

četrtek, 13. 12. 2018 ob 18h, Galerija Škuc
Kaja Kraner: "Estetika relacij: sodobna umetnost med modernizmom in postsodobnostjo", predavanje

V predavanju bom v prvi fazi izhajala predvsem iz nekaterih izbranih prispevkov v okviru katerih so se v zadnjih desetih letih postopoma začele formirati zamisli in pojem postsodobne umetnosti. Konceptualizacije postsodobne umetnosti pri tem v veliki meri izhajajo iz kritike tega kar se je okvirno od 90. let uveljavilo kot prevladujoče razumevanje sodobne umetnosti, med drugim na podlagi formacije pred-zgodovine sodobne umetnosti kot procesa kritike modernističnega avtonomnega umetnostnega dela in dematerializacije umetnostnega objekta od 60., 70. let 20. stoletja. Kritike sodobne umetnosti s stališča konceptualizacij postsodobne umetnosti, se hkrati v veliki meri osredotočajo natanko na tisto, kar je bilo kot predmet kritike s strani formirajoče se ideje sodobne umetnosti v nekem smislu izvrženo – avtonomni umetnostni objekt. Če sodobno umetnost zaznamujejo predvsem kulturnoštudijska teorija recepcije ter tekstualni in pragmatični model mišljenja kulturnih fenomenov, bom tako v predavanju poskušala premisliti tudi, kakšne bi lahko bile temeljne razlike med modernističnimi konceptualizacijami avtonomnega umetnostnega dela in postsodobnimi aktualizacijami avtonomnega umetnostnega objekta.