4. 12. 2018 | Voranc Kumar: “Fulguracija: od reprezentacije k produkciji”

torek, 4. 12. 2018 ob 18h, Galerija Škuc
Voranc Kumar: "Fulguracija: od reprezentacije k produkciji", predavanje

Reprezentacija kot razmerje reprezentanta in reprezentiranega, notranjosti in zunanjosti, označevalca in označenca, cogita in sveta, igra v zgodovini evropske misli kot zgodovini metafizike ambivalentno vlogo. Pojavlja se obenem kot nevarnost zmote, ki mišljenju stalno preti z odtujitvijo v znaku, kakor tudi kot mesto resnice h kateri stremijo filozofija, znanost in umetnost. Na vprašanje, kdaj se je doba reprezentacije in s tem doba metafizike končala in ali se sploh je končala, je težko odgovoriti, mogoče pa je orisati določeno produktivnost, ki jo reprezentacija poganja in obratno, določen režim reprezentacije, ki nudi pogoje določeni produktivnosti. Da bi nakazali enega izmed možnih pristopov k razumevanju reprezentacije kot produkcije, bomo pričeli z interpretacijo nekaterih klasičnih filozofskih besedil, zaključili pa z obravnavo fulguracije - izraza in še-ne pojma, ki ga Antonin Artaud zapiše zgolj enkrat v delu Gledališče in njegov dvojnik.

*

Napovedujemo:
Četrtek, 13.12.2018 | 18:00 - Kaja Kraner: “Estetika relacij: sodobna umetnost med modernizmom in postsodobnostjo”
Četrtek, 20.12.2018 | 18:00 - Domen Ograjenšek: “Fever Theory”

Serijo predavanj organizira revija ŠUM v sodelovanju z Galerijo Škuc in SCCA –Svet umetnosti, šolo za kuratorske prakse in kritiško pisanje.