DIGITALNE PREMESTITVE I, II, III, IV
15. 1. 2015 - 25. 1. 2015

Re-konceptualizacija novomedijske umetnosti kot raziskovalne paradigme


Ob natisu kataloga, ki povzema vse štiri letne predstavitve študentskih intermedijskih del v Galeriji Škuc z naslovom Digitalne premestitve, želim poudariti točke premikov in dosežkov, ki so tudi sicer relevantne za sodobne medijske študije v svetu. Digitalne premestitve so posebne tudi zato, ker izumljajo in iščejo svoje strategije produkcijskih modelov in njihovega predstavljanja javnosti. Zato je že na začetku treba razumeti izhodiščno točko kot koncept projektnega študija novomedijske umetnosti, ki mu na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani(ALUO) zavestno sledimo in pomeni, da mora študent vsako stopnjo obveznih študijskih vaj zaključiti z delom, ki seže v polje lastne kreacije. Ta koncept od študenta zahteva, da kot producent in raziskovalec razvija tudi sposobnosti delovanja v timu sodelavcev – študentov programerjev ter študentov in mentorjev z drugih področij in znanstvenih disciplin.

Eden od najvidnejših dosežkov Digitalnih predstavitev je prav gotovo uspešen model mreženja in povezav med ALUO – Katedro za video in nove medije, Fakulteto za računalništvo in informatiko – Laboratorija za računalniški vid (prof. Franc Solina), Fakulteto za elektrotehniko – Laboratorijem za robotiko (prof. Matjaž Mihelj) in Inštitutom Jožef Stefan – Oddelkom za robotiko, (prof. Aleš Ude).

Prav zaradi učenja z interdisciplinarno domišljijo »iz umetnosti v znanost« je večletni projekt Digitalne premestitve zavezan k umetniškemu raziskovanju, ki neizbežno razširja polje umetnosti. Seveda ne gre za enkraten dosežek, temveč za izumljanje vedno novih vmesnikov in znanje o sofisticiranih tehnologijah, ki so ga morali osvojiti študenti ALUO, da so lahko s sodelavci s področja znanosti zasnovali tako kompleksna dela. To dejstvo nazorno pokaže grafični relaciogram četrte postavitve v Galeriji Škuc in interdisciplinarni projekt ARTROBOLAB, ki je bil decembra 2013 v celoti predstavljen v Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) v Vitanju.

Za vso to intermedijsko produkcijo, ki ne temelji na tradicionalni, zgolj krasilni funkciji umetnosti in estetiziranju, je bistveno, da so dela že v izhodišču podprta s teorijo novomedijske umetnosti in študijami s področja filozofije in sociologije kulture, ki na ALUO potekajo pod vodstvom dr. Janeza Strehovca, enega največjih teoretikov umetnosti novih medijev pri nas.

Za enega pomembnih prispevkov štejem tudi izid kataloga o vseh štirih postavitvah projekta Digitalne premestitve, ki ne združuje samo dokumentacije o dogodkih, temveč tudi vsebinske in vrednostne predstavitve nestabilne umetniške produkcije, zasnovane na tehnologiji. Zato je publikacija tako pomemben oblikovalski konceptni protokol, saj bralcu oziroma gledalcu omogoči poustvarjanje dogajanja. Ob tem bi želel še posebej poudariti odločilno vlogo Galerije Škuc in njenih kustosov, ki so prepoznali pomen celotnega projekta od začetne ideje do realizacije in nujnost postavitve v galerijskem prostoru. To ne velja samo za prizadevanja študentov ALUO na področju novih ustvarjalnih praks, temveč tudi širše, saj je za specifičen program Galerije Škuc v veliki meri značilna tudi toleranca do robnih alternativnih praks v umetnosti in znanja, ki omogočajo strokovno argumentacijo takih projektov in njihovo prepoznanje kot javni interes.

Na koncu naj dodam, da je za predstavitev skupnega kataloga bistvena njegova umestitev v razstavo najnovejših študentskih del, a ne razstavo kot skladišče temveč kot predstavitev tehnoperformansov na poti iz akademijskih ateljejev, univerzitetnih predavalnic in laboratorijev inštitutov v javni galerijski prostor, v globalno mrežo interneta in prostore ulic mesta.

Za tokratno predstavitev novomedijskih študentskih del je značilno, da nekatera od njih že stopajo prek prenosnih zaslonskih naprav na dotik v protokol digitalno taktilnega kot nove fizične in hkrati abstraktne entitete in kot nova čutna izkušnja umetniške prakse sedanjega trenutka.

 

Prof. Srečo Dragan

 

Avtorji z ALUO: Špela Petohleb, Jana Kralj, Nina Berlič, Lea Hočevar, Tijana Sušica, Tjaša Zmrzlak, Braco Koren

Sodelavci: Domen Rode, Leon Kocjančič, dr. Janez Podobnik, FE; Jernej Grosar, Aurelien Greffard, Jurij Sirše, Marko Kranjc, Tine Mislej, Simon Ivanšek, FRI; dr. Denis Forte, dr. Tadej Petrič, dr. Andrej Gams, IJS, Dr. Denis Forte, Dr. Tadej Petrič, Dr. Andrej Gams, IJS