14. 11. 2022 | SOPHIJIN SIMPOZIJ | SOCIALNA AKTIVACIJA V SLOVENIJI


SOCIALNA AKTIVACIJA V SLOVENIJI: potrebe, izkušnje in izzivi


Ponedeljek, 14. novembra, ob 18. uri v Galeriji ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana.


Založba SOPHIA in Galerija Škuc vas v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo vabita na zaključno okroglo mizo Sophijinega simpozija, javni pogovor ob predstavitvi knjige Socialna aktivacija v Sloveniji: potrebe, izkušnje in izzivi.

 Sodelujejo: Jasmina Rosič, avtorica knjige in doktorska raziskovalka na Fakulteti za družbene vede KU Leuven (Belgija), Martina Trbanc in Simona Smolej Jež, avtorici knjige in razvojni sodelavki na Inštitutu RS za socialno varstvo, Jernej Trebežnik, avtor knjige, raziskovalec na Inštitutu RS za socialno varstvo in doktorski študent na Filozofski fakulteti v Ljubljani, Liljana Rihter, avtorica knjige, docentka, raziskovalka in dekanja Fakultete za socialno delo, Vesna Leskošek, redna profesorica na Fakulteti za socialno delo in članica raziskovalne skupine Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede.

Predstavili bomo širši kontekst študije o socialni aktivaciji, analizirali trenutno dogajanje na tem področju ter ovrednotili morebitno umestitev socialne aktivacije v socialno politiko v Sloveniji – kakšne so lahko posledice in ali je mogoče premostiti pasti same paradigme socialne aktivacije.

Knjiga Socialna aktivacija v Sloveniji je prvi sistematični pregled ugotovitev o začetni fazi izvajanja pilotnega projekta socialne aktivacije v Sloveniji, ki ga je v letih 2017–2022 izvajalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Socialna aktivacija naj bi postala pomemben vidik socialne politike, saj naj bi blaženje socialnih stisk z dodelitvijo denarnih prejemkov, s katerimi naj bi zagotavljali osnovni dohodek tistim, ki si ga sami ne morejo zagotoviti, dopolnilo vključevanje dolgotrajno brezposelnih in drugih, ki dolgo prejemajo denarno socialno pomoč, v družbeno in ekonomsko življenje. Knjiga kritično razčlenjuje pristope in metode krepitve moči, storitev usposabljanja ter pridobivanja socialnih in zaposlitvenih kompetenc, razvijanje tesnejšega sodelovanja strokovnih delavcev in delavk služb na področjih socialnega varstva in zaposlovanja; socialna aktivacija naj bi postala del storitev centrov za socialno delo in del vsebinske prenove njihovega dela. V okviru projekta Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije so bili uvedeni pilotni projekti programov socialne aktivacije na področju celotne države. Knjiga tako predstavlja in vrednoti izsledke spremljanja in ocene izvajanja projekta, ki ga je evalviral Inštitut RS za socialno varstvo. Prikazuje primere dobrih praks in pozitivne izkušnje izvajanja projekta v Sloveniji, hkrati pa opozarja na zelo kritične točke, pasti in nerazrešena vprašanja. Kajti ena od problematičnih predpostavk je, da je socialna vključenost mogoča z individualnimi spremembami in prilagoditvami, kar pa ne drži, saj je družbena izključenost posledica strukturnih značilnosti družbenoekonomskega sistema, ne osebne izbire. Uspešno vključevanje torej zahteva preprečevanje strukturnih razlogov za družbeno izključenost in ustvarjanje sistemskih pogojev za dostojno življenje.

 Več o knjigi, avtoricah in avtorjuSocialna aktivacija v Sloveniji (Sophia, 2021).