4. 10. 2018 | Otvoritveni panel/ Aktivacija št. 1: “Ime česa je svoboda?” in vodstvo z umetnico

15:00 - 18:00


15.00–17.00 – Otvoritveni panel/ Aktivacija št. 1:
Ime česa je svoboda?, z Jeleno Petrović, Marino Gržinić in Anjo Zalta

»Nemoč spremeniti neoliberalni sistem, ki oblikuje in zatira vsakodnevno življenje na vseh družbenih ravneh, kakor tudi hkratno paradoksalno upiranje dominantnim družbenim strukturam, nas napeljujeta k premisleku o tem, kaj so politike osvobajanja ali njene revolucionarne prakse danes. Pridevnik ‘revolucionaren’ je nabit z idejo o tem, da so te prakse politično angažirane in družbeno transformativne v povsem konkretnem kontekstu. Dejstvo je, da so vse družbene revolucije vzniknile zunaj dominantnih ideoloških, ekonomskih in političnih struktur, da bi se spopadle z neznosnimi pogoji vsakodnevnega življenja v določenem trenutku. Vsaka izmed njih je vzpostavila nov družbeni red, utemeljen na radikalni imaginaciji vsakdanjega življenja. Z drugimi besedami: družbene revolucije so se vselej bojevale za svobodo, družbeno pravičnost in novo osvobajajočo legalnost z ‘ilegalnimi’ sredstvi. Toda, kaj se zgodi, ko vsa ta dejstva postanejo romantizirane različice prihodnosti in ko svoboda postane temeljni koncept neoliberalne družbe?” (Jelena Petrović). Na otvoritvenem panelu bodo svoje pozicije predstavile Jelena Petrović, Marina Gržinić in Anja Zalta.

17.00 -18.00 – Vodeni ogled razstave z umetnico Marwo Arsanios.