SOFT Critique

Izdaja: Društvo ŠKUC

Urejanje: Tia Čiček, Seda Yıldız

Besedila: Seda Yıldız, Ewa Borysiewicz, Pia Brezavšček, Domen Ograjenšek

Angleška lektura: Arven Šakti Kralj

Slovenski prevod: Irena Duša Draž

Slovenska lektura: Inge Pangos

Oblikovanje in prelom: Ana Labudović

Naslovno podobo je generiral: DALL·E 2 AI

Tisk: RISO in prjatučki

Naklada: 100

Ljubljana
August 2023

© Avtorice_ji, RISO in prjatučki, Društvo ŠKUC

SOFT Critique_FINAL