skup | fotoknjiga

Izdala: Zavod Artard, Galerija Škuc

Uredniški odbor: Tia Čiček, Peter Rauch, Sara Rman, Anja Seničar

Besedila: Tia Čiček, Tomaž Furlan, IPoP – Inštitut za politike prostora, Maximilian Lehner

Slovenska lektura: Inge Pangos

Angleški prevod in lektura: Arven Šakti Kralj Szomi

Slovenski prevod besedila Maximiliana Lehnerja: Katarina Jerin

Fotografije: Peter Fettich, Lin Gerkman, Katarina Goljat, Urška Preis, Luka Prijatelj, Peter Rauch, Sara Rman

Oblikovanje in prelom: Hanna Juta Kozar, Urška Preis

Tisk: Nonparel d.o.o.

Naklada: 200

Cena: 25 EUR

Ljubljana

November 2021

© 2021 avtorice_ji, Zavod Artard in Galerija Škuc