16. 4. 2020 - 14. 5. 2020 | Serija predavanj in pogovorov z Luko Savićem


V sklopu samostojne razstave vizualnega umetnika in filozofa Luke Savića z naslovom Splošna filozofija in izpoved posameznika prirejamo serijo predavanj oziroma pogovorov na temo filozofije in umetnosti, ki jih bo vodil umetnik sam.
Prvo srečanje bo namenjeno predstavitvi razvoja pozicije Platona skozi več dialogov. V nadaljnjih srečanjih pa bomo osvetljevali vzporednice med filozofijo in umetnostjo skozi pisanja Platona, Maleviča, idr., ter se posvetili razlikam med modernizmom in postmodernizmom skozi pisanja Heideggra, Jamesona in Lyotarda.
Predavanja so brezplačna in namenjena širšim javnostim. Potekala bodo prek video-konferenčnega programa Zoom ob četrtkih ob 18. uri (16. 4., 23. 4., 7. 5. in 14. 5.).
Prijavite se z imenom, priimkom in elektronskim naslovom (prek katerega boste sodelovali na predavanjih) na galerija@skuc.org.