16. 10. 2018 | Aktivacija št. 2: Skrb kot nasilje

17:00–19:00


Aktivacija št. 2:
Skrb kot nasilje, z Darjo Zaviršek, Ireno Šumi in Marto Verginella 

Globalne neenakosti, ekološke katastrofe ter sedanje in prihodnje množične migracije vplivajo tudi na razmerja med ženskami in moškimi. Fundamentalistični neoliberalizem, ki ustvarja nove in nove neenakosti, pa namesto pravičnejše redistribucije ustvarja ideologijo grešnega kozla, ki postaja simbolni krivec za nastalo situacijo. Ta danes nosi podobo ekonomskega odvisneža, migranta in ženske. Vplivni politiki in mnenjski voditelji obljubljajo, da bodo poskrbeli za ženske, če se bodo te uklonile težnjam po retradicionalizaciji in repatriarhalizaciji; če nočejo postati krive za današnje družbene probleme, naj bi se posvetile rojevanju otrok, tiho sprejemale svoj drugorazredni položaj in opustile plačana delovna mesta. Nekateri svarijo pred preveliko emancipiranostjo, izobraženostjo in samostojnostjo žensk. Ženskam se v zameno za njihovo neplačano skrbstveno delo in podreditev vsesplošnemu tradicionalizmu, ki naj ohrani status quo v ekonomsko in socialno negotovih neoliberalnih razmerah, obljublja naklonjenost in družbena skrb. Čeprav gre za globalne procese skrbi, ki se v resnici spreminjajo v nasilje, je potrebno analizirati, kako se ti manifestirajo v Sloveniji, kdo so lokalni nosilci neopatriarhata ter kakšen je potencial feminističnega in ženskega gibanja pri nas, da neopatriarhat zaustavi. Kajti, kot je zapisal Agamben, »s sovražnikom, čigar struktura ostaja neznana, prej ali slej pride do identifikacije«.