CIK CAK
5. 10. 2015 - 25. 10. 2015

Haveit, Sandra Dukić, Ephemerki, Natalija Vujošević, Lina Rica, Boštjan Čadež, Femkanje, ČIPkarnica (Tjaša Avsec, Lavoslava Benčić, Sara Bolte, Ana Čigon, Nena Georgievska, Staša Guček, Ida Hiršenfelder, Katarina Jazbec, Simona Jerala, Hana Jošić, Ana Marija Kolenc, Eva Lucija Kozak, Anja Lazar, Sara Mlakar, Nina Orlić, Sara Pegam, Tea Pirih, Barbara Poček, Alenka Selčan, Saša Spačal,Sara Šabjan, Iva Tratnik, Mojca Založnik, Silvana Žorž)


Cikcakanje je skovanka filozofinje in feministične teoretičarke Rossi Braidotti, ki je povezana z razumevanjem časa kot kompleksnega in nelinearnega pojava, v katerem sta znanje in delovanje zaznamovana s konceptualno raznolikostjo. V tem smislu je razstava Cik Cak zasnovana kot interdisciplinarna razstava, ki prikazuje večplastne odnose med feminizmom in različno oblikovanimi, družbeno relevantnimi diskurzi iz prostorov bivše Jugoslavije.

Naravo sodobnih družb in subjektov, ki jih tvorijo, določajo različni načini povezovanja in delovanja. Ti so posledica skupinskih kritičnih in kreativnih družbenih in tehničnih razmerij ki jih na razstavi s ČIPkarnico predstavljajo ljubljanske ČIPke, Iniciativa za ženske s čutom za tehnologijo, znanost in umetnost. ČIPkarnica vsebuje posebni družbeno-tehnični potencial v oblikovanju drugačnega prostora za proizvodnjo in distribucijo znanja, ki raziskuje položaj žensk v znanstveno-tehničnem kontekstu in intermedijski umetnosti, spodbuja komunikacijo o pogojih delovanja žensk na tem področju ter predlaga prakso, ki presega spolne ločnice. Umetniška platforma Femkanje v avdio-vizualni instalaciji Femkanje – Radio mapiranje neodvisne scene skozi mrežo 60 intervjuvanih umetnic in umetnikov prikazuje odnose in kontraste pri razumevanju hegemonije konkretnega političnega in socialnega konteksta ter problemov, povezanih z refleksijo spolne, družbene in kulturne enakopravnosti v Srbiji in regiji. V realnem času generirana animacija Tekstom(l)at hrvaško-slovenskega dvojca Line Rica in Boštjana Čadeža spreminja lingvistični prostor v rizomatsko strukturo, v kateri je linearnost branja pretvorjena v večsmerno povezovanje besedila (na temo feministične teorije – transfeminizma, posthumanizma, performativne umetnosti) z zunanjimi izkustvenimi procesi nelinearnega branja in mišljenja. Avdio-vizualna instalacija Odmev arhiva črnogorske umetnice Natalije Vujošević skozi zvočne posnetke osebnih zgodb, ki so jih avtorica, njena mati in babica doživele pri petnajstih letih, prevprašuje pomen osebnega arhiva ter s pomočjo preloma linearne časovnosti prek ponovne povezave s preteklostjo aktivira potencial spekulacije nad trdnim pojmovanjem identitet. Performans Kontekstor proti diskurzorju makedonskega dvojca Ephemerki je svojevrstno psevdopredavanje, ki lucidno in večplastno dekonstruira pojem norme, destabilizira ontološki material, povezan s konstrukti in režimi moči, ter na ta način pokaže, kako znanje v teoriji in sodobni filozofiji disciplinira umetniško prakso. Regulacija življenja v družbah, v katerih politična in gospodarska tranzicija še nista končani, se najbolj odraža v razlikah med javno in zasebno sfero. V performansu Kakor si boš postlala, tako boš spala bosanska umetnica Sandra Dukić s pomočjo znanega ljudskega pregovora obravnava  nasilje nad ženskami ter evocira patriarhalno retoriko in vprašanja delitve na javno in zasebno sfero, ki še vedno perpetuirajo in normalizirajo vlogi žrtve in storilca. Političnost umetniškega delovanja kosovskega  kolektiva Haveit se kaže v različnih postopkih razkrivanja spolne in družbene neenakopravnosti in krivičnosti. Večmedijski projekt Uporabi svoja usta tako opozarja na patriarhalno matrico vsakdana, upira se zatiranju žensk, ki prevladuje v albanski družbi, diskriminaciji LGBT skupnosti, nacionalizmu in se bori za preseganje prevladujočih družbenih paradigem v najmlajši evropski državi.

Vse sodelujoče umetnice, umetniki, kolektivi, platforme in iniciative iz prostorov bivše Jugoslavije skozi raznolike prakse raziskujejo nelinearni razvoj kulturne, spolne, tehnološke in gospodarske neenakosti ter na ta način odkrivajo specifiko politično utemeljenega branja sedanjosti v odnosu do vse bolj kompleksnih družbenih pojavov, s katerimi se soočajo. Razstava Cik Cak ne želi izrisovati kartografije in »razstavljati« konsistentnega diskurza, temveč poskuša udejanjiti nelinearni zapis aktivne prakse feministične misli z močnim kritičnim in kreativnim predznakom.

 

Kuratorica: Lenka Đorojević

 

Spremlejvalni program:

Ponedeljek, 5. oktober

20.00 / Otvoritev mednarodne skupinske razstave Cik Cak, kuratorica Lenka Đorojević

20.00 / Haveit / Uporabi svoja usta (Jepi me gojë), performans

20.15 / Sandra Dukić / Kakor si boš postlala, tako boš spala (Sama pala, sama se ubila), performans

20.30 / Ephemerki / Kontekstor proti diskurzorju (Contexter vs. Discoursor), performans
Torek, 6. oktober
12.00 / pogovor s sodelujočimi umetnicami mednarodne razstave Cik Cak in  kuratoricama projekta ČIPkarnica Ido Hiršenfelder in Sašo Spačal.
13.00 / okrogla miza Mreža kulturnih praks družbenega spola JV Evrope

Sreda, 7. oktober

18.00 / vodstvo po razstavi s kuratorico

Sreda, 14. oktober

18.00 / vodstvo po razstavi s kuratorico

Sreda, 21. oktober

18.00 / vodstvo po razstavi s kuratorico

 

 

Razstava je koprodukcija Galerije Škuc in Festivala mesto žensk.

Projekta okrogle mize Kulturne prakse družbenega spola JV Evrope in Femkanje je podprla:

Koproducent okrogle mize Kulturne prakse družbenega spola JV Evrope: